23 października 2020 r.

MINIKONFERENCJA 2

2 Minikonferencja dla doktorantów

Serdecznie zapraszamy doktorantów nauk matematycznych (nie tylko ŚSDzNM) do udziału w drugiej minikonferencji w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich z Nauk Matematycznych.

Cel:
Konferencja składać się będzie z kilku wykładów przeznaczonych dla szerszej widowni - nie mających charakteru specjalistycznego, ale służących poszerzeniu horyzontów w zakresie nauk matematycznych (matematyka, informatyka teoretyczna) przy pozostawieniu czasu na spotkania i dyskusje.

Drugim celem jest integracja środowiska doktorantów w zakresie nauk matematycznych z całej Polski, w tym szczególnie doktorantów ŚSDzNM. W ramach konferencji odbędzie się spotkanie z Komisją koordynacyjną ŚSDzNM i kierownikiem projektu na temat programu, sugestii zmian i ulepszeń, opinii uczestników o programie.

Trzecim celem jest prezentacja Wydziału Matematyki i Informatyki UAM jako bardzo korzystnego potencjalnego miejsca pracy naukowej.

Konferencja otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych.

Prelegenci:

 • Paweł Domański, Klasyczne operatory na przestrzeniach funkcji analitycznych. Abstrakt
 • Wojciech Gajda, O arytmetyce krzywych eliptycznych i rozmaitości abelowych. Abstrakt
 • Jerzy Kaczorowski, Hipoteza Riemanna: trudności i perspektywy. Abstrakt
 • Tomasz Łuczak, Własności gęstych grafów i hipergrafów.Abstrakt
 • Roman Murawski, Uniwersum matematyczne: rzeczywistość czy artefakt? Abstrakt
 • Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska, Grafy losowe w modelowaniu sieci rzeczywistych. Abstrakt
 • Leszek Skrzypczak, O wartościach własnych operatorów różniczkowych, czyli o tym, co można usłyszeć, grając na bębnie. Abstrakt

Termin:
od 8 kwietnia 2011 r. godz. 14.30
do 9 kwietnia 2011 r. godz. 13.30

Miejsce:
Wydział Matematyki i Informatyki UAM
ul. Umultowska 87
61-614 Poznań

Zgłoszenia:
do dnia 31 stycznia 2011 roku, e-mail na adres: magstach@amu.edu.pl z podaniem następujących danych:

 • imię i nazwisko
 • Uczelnia/Wydział/Instytut
 • adres e-mail
 • termin przyjazdu i wyjazdu
 • koszt dojazdu/podróży (rzetelny szacunek)
 • status: doktorant, doktorant ŚSDzNM, opiekun doktoranta ŚSDzNM, pracownik naukowy (tytuł)
 • z kim chciałbym dzielić pokój w przypadku zakwaterowania w pokoju 2-osobowym (dotyczy doktorantów)

Warunki finansowe (dla zgłoszonych w terminie uczestników)

 • Dla doktorantów ŚSDzNM: koszt przejazdu (pociągiem II kl.) zostanie zrefundowany, nocleg z 8/9 wraz ze śniadaniem będzie bezpłatny (zapewniony przez organizatorów).
 • Dla innych doktorantów z nauk matematycznych: w miarę posiadanych środków (decyduje kolejność zgłoszeń) tak samo jak doktoranci ŚSDzNM (patrz wyżej) - o przyznaniu dofinansowania zostaną Państwo powiadomieni do 10.02.2011 r.
 • Kolacja 8.04.2011 r. bezpłatna dla wszystkich zarejestrowanych w terminie uczestników konferencji.
 • W wyjątkowych przypadkach proszę do zgłoszenia dołączyć uzasadniony wniosek o zapewnienie drugiego noclegu w Poznaniu (np. niemożliwość dojechania w dniu 8.04 do Poznania z powodu braku pociągów).

Wszelkie dofinansowanie dotyczy wyłącznie osób zarejestrowanych w terminie jako uczestnicy.

Konferencja jest finansowana ze środków PO Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego UE w ramach programu ŚSDzNM.

Kontakt:
mgr Magdalena Stachowiak
magstach@amu.edu.pl
tel. +48 61 829 53 16

Strona www:
minikonf.wmi.amu.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Paweł Domański
Koordynator Programu ŚSDzNM na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewcza Kapitał ludzki Unia Europejska