23 października 2020 r.

MINIKONFERENCJA 2

Minikonferencja dla doktorantów 2

Konferencja jest przeznaczona dla doktorantów kierunków matematycznych, ale serdecznie zapraszamy także zainteresowanych pracowników naukowych.

Konferencja odbędzie się od 8.04 do 9.04.2011 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM.

Wykłady będą przeznaczone dla szerszej widowni i będą miały charakter poszerzający horyzonty w dziedzinie nauk matematycznych. Konferencja ma też na celu integrację środowiska doktorantów nauk matematycznych, szczególnie uczestniczących w programie Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych.

Prelegenci:

  • Paweł Domański, Klasyczne operatory na przestrzeniach funkcji analitycznych.
  • Wojciech Gajda, O arytmetyce krzywych eliptycznych i rozmaitości abelowych.
  • Jerzy Kaczorowski, Hipoteza Riemanna: trudności i perspektywy.
  • Tomasz Łuczak, Własności gęstych grafów i hipergrafów.
  • Roman Murawski, Uniwersum matematyczne: rzeczywistość czy artefakt?
  • Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska, Grafy losowe w modelowaniu sieci rzeczywistych.
  • Leszek Skrzypczak, O wartościach własnych operatorów różniczkowych, czyli o tym, co można usłyszeć, grając na bębnie.

Przewidujemy pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania dla doktorantów ŚSDzNM i w miarę posiadanych środków również dla pozostałych uczestników.

Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia 2011 - szczegóły.

Wszelkie pytania: magstach@amu.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewcza Kapitał ludzki Unia Europejska