23 października 2020 r.

MINIKONFERENCJA 2

Program konferencji

08.04.2011 (piątek)

GodzinaWydarzenieMiejsce
14.00-15.00Rejestracja uczestnikówHol główny (wejście A)
14.30-15.00Spotkanie doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich z Nauk Matematycznych z Komisją d/s ŚSDzNM i Kierownikiem Projektu prof. drem hab. Piotrem MuchąSala
A1-33/34
15.15-15.30Rozpoczęcie konferencji, prezentacja Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, spotkanie z Dziekanem Wydziału prof. UAM drem hab. Markiem NawrockimAula A
15.30-16.15J. Kaczorowski, Hipoteza Riemanna: trudności i perspektywy.Aula AAbstrakt
16.15-16.45Przerwa na kawę
16.45-17.30L. Skrzypczak, O wartościach własnych operatorów różniczkowych, czyli o tym, co można usłyszeć, grając na bębnie.Aula AAbstrakt
17.45-18.30R. Murawski, Uniwersum matematyczne: rzeczywistość czy artefakt?Aula AAbstrakt
19.00Wspólna kolacja

09.04.2011 (sobota)

GodzinaWydarzenieMiejsce
9.00-9.45T. Łuczak, Własności gęstych grafów i hipergrafów.Aula AAbstrakt
10.00-10.45P. Domański, Klasyczne operatory na przestrzeniach funkcji analitycznych.Aula AAbstrakt
10.45-11.15Przerwa na kawę
11.15-12.00 K. Rybarczyk-Krzywdzińska, Grafy losowe w modelowaniu sieci rzeczywistych.Aula AAbstrakt
12.15-13.00W. Gajda, O arytmetyce krzywych eliptycznych i rozmaitości abelowych.Aula AAbstrakt
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewcza Kapitał ludzki Unia Europejska